Navigace

Obsah

 

Vážení občané,

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 994 o přijetí krizového opatření bude ode dne 12. 10. do 25. 10. 2020 omezen rozsah úředních hodin Obecního úřadu pro veřejnost.

 

Proto Vás žádáme, abyste minimalizovali osobní kontakt a nahradili ho jinými formami (e-maily, telefony, datové schránky).

 

Úřední hodiny jsou stanoveny takto:

 

Pondělí:            8:00 - 11:30           16:30 - 18:00

Středa:              8:00 - 13:00

 

V neúřední hodiny bude úřad pro veřejnost uzavřen.

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 7/2020

ke stažení ZDE

_____________________________________________________________________________________________________________

Informace k dovozu obědů

Od 1. září 2020 bude do naší obce dovážet obědy firma DOOT Hulín

 

cena 1 oběda je Kč 75,--

  • výběr ze 4 jídel 
  • vždy v pondělí dodají jídelníček na další týden, každý si zaškrtne vybrané jídlo (není nutné brát každý den, 5 dnů v týdnu)  a nejpozději do pátku odevzdá řidiči nebo přiloží k jídlonosiči
  • po skončení měsíce dostanou strávníci vyúčtování
  • platbu lze provést na účet nebo v hotovosti předat řidiči

Jídlonosiče budou uloženy ve venkovní skříni u Obecního úřadu, jako doposud.

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Náhradní přenosová trasa 110 kV Hulín - Chropyně

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal veřejnou vyhlášku ROZHODNUTÍ - závěr zjišťovacího řízení k záměru Náhradní přenosová trasa 110 kV Hulín - Chropyně.

Celý text ZDE

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydalo Veřejnou vyhlášku opatření obecné povahy, kterou stanovuje vlastníkům lesa povinnosti spojené s těžbou a zalesňováním.

 

Celý text ZDE

_____________________________________________________________________________________________________________

Náhradní přenosová trasa 110 kV Hulín - Chropyně

Záměr společnosti E.ON Distribuce a.s. na zhotovení dočasného elektrického vedení 110kV Hulín - Chropyně a posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

Popis a všechna vyjádření najdete v přiložených přílohách.

 

Dopis Krajského úřadu ZDE

Celý popis náhradní přen. trasy ZDE

Seznam dotčených pozemků ZDE

Vyjádření Města Kroměříž

Stanovisko Města Hulín

Stanovisko orgánu ochrany přírody KÚ

Stanovisko Agentury ZDE

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Vážení občané,

na Obecním úřadě můžete uhradit nájem za hrobové místo na hřbitově ve Skašticích na období 1.1.2020 - 31.12.2024

Zde můžete nahlédnout do Všeobecných podmínek, které jsou také vyvěšeny na úřední desce.

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Seznam majetku s nedostatečnou identifikací

 

V souladu s ust. § 65  zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí zveřejňujeme seznam nemovitých věcí nacházejících se v katastrálním území Skaštice, u nichž jsou eidované subjekty s nedostatenou identifikací.

K nahlédnutí dopis

K nahlédnutí seznam

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Sběr jedlých olejů a tuků

Oznamujeme, že v obci byly umístěny 2 sběrné nádoby na ukládání použitých jedlých olejů a tuků..

Najdete je na stanovištích tříděného odpadu za Renokovem a na křižovatce u zrcadla.

Do těchto nádob vhazujte použitý olej v pevně uzavřených PET lahvích, aby nedošlo k vylití obsahu. Nepatří sem motorové a jiné oleje.

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vážení spoluobčané,

 

tímto bychom Vás chtěli požádat o prostudování přiloženého upozornění, které jsme obdrželi od společnosti E-ON. Upozornění je určeno všem vlastníkům či uživatelům nemovitostí a pozemků a týká dodržování energetického zákona.

 

Na jeho základě E-ON žádá o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

 

Výzva je ke stažení zde.

________________________________________________________________________________________________

Do naší obce bude od ledna 2019 zajíždět prodejna Rosnička. Termíny a sortiment, který nabízejí naleznete v níže uvedeném souboru.

Leták je ke stažení zde.

________________________________________________________________________________________________________________________

Aktuality

21.10.2020 - 10.11.2020

Veřejná vyhláška MěÚ - opatření veřejné povahy

Detail Úřední deska

06.10.2020 - 06.11.2020

Usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 10

Detail Úřední deska

06.10.2020 - 31.12.2020

Rozpočtové opatření č.2 r. 2020

Detail Úřední deska

30.09.2020 - 31.12.2020

Rozpočet MŠ Skaštice na r. 2020

Detail Úřední deska