Navigace

Obsah

 

Sčítání lidu, domů a bytů

 

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na  27.3.2021.

 

Sčítání 2021 je připravováno primárně jako online, a to vůbec poprvé v historii naší země.

Od 27. 3. do 9. 4. 2021se lidé budou moci sečíst jednoduše a bezpečně přes internet na webu https://www.scitani.cz/.

Stránku Sčítání 2021 na Facebooku najdete na https://www.facebook.com/scitani2021,

profil na Instagramu na https://www.instagram.com/scitani2021/.

ČSÚ bude sčítání komunikovat také prostřednictvím svých současných sociální sítí – Twitteru, Instagramu, LinkedInu a YouTube.

 

Využijte možnosti sečíst se ONLINE prostřednictvím elektronického formuláře.

 

Kdo se takto nesečte, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. 

Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou pracoviště České pošty, s.p. 

 

Bližší informace budou v průběhu doplňovány.

 

Oznámení Českého statistického úřadu:

Důležité informace ZDE (443.42 kB)

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Vinařství Holánek oznamuje, že přijede tuto středu 3. 3. 2021 s pojízdnou vinotékou. 

Přiveze kvalitní moravská sudová i lahvová vína. 

 

Vinotéka bude stát od 19:00 - 19:15 hod. před OÚ.

 

Tento týden bude zvýhodněná cena na nový, voňavý, polosladký Sauvignon 2020 za 150 Kč a tradiční, polosuchý Ryzlink rýnský 2019 za 150 Kč..

 

Vinotéka bude zajíždět každých 14 dnů. Další termín příjezdu bude 17.3.2021.

 

vinarstviholanek@gmail.com

tel.: 720 190 244

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Usnesení vlády ČR ze dne 28.1.2021 o přijetí krizového opatření

s účinností od 30.1.2021 00:00 hod. do 14.2.2021 do 23:59 hod.

 

Sbírka zákonů ZDE (128.03 kB)

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Tříkrálová sbírka 2021

v letošním roce, v této nelehké době, se podařilo koledníkům vybrat na Tříkrálové sbírce celkem Kč 12 450,--, za což jim patří poděkování.

Pochváleni byli i od samotných pracovníků Charity Kroměříž.

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Oznamujeme občanům, že vybíráme poplatky za popelnice a psy. Cena je stejná, jako v loňském roce.

Nálepka na popelnici bude vydána oproti úhradě.

Platit lze v hotovosti v pokladně OÚ nebo na č. účtu 156318090/0300.

Variabilní symbol uveďte číslo popisné, do zprávy lze napsat jméno plátce.

Termín úhrady je nejpozději 28.2.2021.

Po tomto termínu negarantujeme, že popelnice bez vylepené nálepky budou vyvezeny.

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Finanční úřad Kroměříž podává informace k podání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021

 

Nechoďte-volejte-podejte ZDE

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Informační letáček Zlínského kraje k zamezení šíření epidemie

Letáček

 

Svoz popelnic r. 2021 

Upozorňujeme občany, že z důvodu existence 53. pracovního týdne v letošním roce dochází k opakování dvou lichých týdnů po sobě – tzn. 53. týden v roce 2020 a 1. týden v roce 2021.

 

Proto v rámci zachování 14 denního intervalu budou popelnice vyváženy v roce 2021 v lichém týdnu.

 

Budete stále chystat popelnice v úterý po 14 dnech, tak jak jste zvyklí.

Poslední vývoz v roce 2020 bude v úterý 22.12.2020, první vývoz v roce 2021 bude v úterý 5.1.2021 a pak každých 14 dnů, vždy v úterý v lichém týdnu.

 

Informaci podal Biopas, spol. s r.o. Kroměříž

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Vážení občané,

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 994 o přijetí krizového opatření bude ode dne 12. 10. do odvolání omezen rozsah úředních hodin Obecního úřadu pro veřejnost.

 

Proto Vás žádáme, abyste minimalizovali osobní kontakt a nahradili ho jinými formami (e-maily, telefony, datové schránky).

 

Úřední hodiny jsou stanoveny takto:

 

Pondělí:            8:00 - 11:30           16:30 - 18:00

Středa:              8:00 - 13:00

 

V neúřední hodiny bude úřad pro veřejnost uzavřen.

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 7/2020

ke stažení ZDE

_____________________________________________________________________________________________________________

Informace k dovozu obědů

Od 1. září 2020 bude do naší obce dovážet obědy firma DOOT Hulín

 

cena 1 oběda je Kč 75,--

  • výběr ze 4 jídel 
  • vždy v pondělí dodají jídelníček na další týden, každý si zaškrtne vybrané jídlo (není nutné brát každý den, 5 dnů v týdnu)  a nejpozději do pátku odevzdá řidiči nebo přiloží k jídlonosiči
  • po skončení měsíce dostanou strávníci vyúčtování
  • platbu lze provést na účet nebo v hotovosti předat řidiči

Jídlonosiče budou uloženy ve venkovní skříni u Obecního úřadu, jako doposud.

________________________________________________________________________________________________________________________

Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydalo Veřejnou vyhlášku opatření obecné povahy, kterou stanovuje vlastníkům lesa povinnosti spojené s těžbou a zalesňováním.

 

Celý text ZDE

_____________________________________________________________________________________________________________

Vážení občané,

na Obecním úřadě můžete uhradit nájem za hrobové místo na hřbitově ve Skašticích na období 1.1.2020 - 31.12.2024

Zde můžete nahlédnout do Všeobecných podmínek, které jsou také vyvěšeny na úřední desce.

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Seznam majetku s nedostatečnou identifikací

 

V souladu s ust. § 65  zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí zveřejňujeme seznam nemovitých věcí nacházejících se v katastrálním území Skaštice, u nichž jsou eidované subjekty s nedostatenou identifikací.

K nahlédnutí dopis

K nahlédnutí seznam

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Sběr jedlých olejů a tuků

Oznamujeme, že v obci byly umístěny 2 sběrné nádoby na ukládání použitých jedlých olejů a tuků..

Najdete je na stanovištích tříděného odpadu za Renokovem a na křižovatce u zrcadla.

Do těchto nádob vhazujte použitý olej v pevně uzavřených PET lahvích, aby nedošlo k vylití obsahu. Nepatří sem motorové a jiné oleje.

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Do naší obce bude od ledna 2019 zajíždět prodejna Rosnička. Termíny a sortiment, který nabízejí naleznete v níže uvedeném souboru.

Leták je ke stažení zde.

________________________________________________________________________________________________________________________

Aktuality

22.02.2021 - 31.12.2023

Seznam majetku s nedostatečnou identifikací k 1.2.2021

Detail Úřední deska

12.02.2021 - 30.06.2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů

Detail Úřední deska

15.01.2021 - 31.12.2021

MŠ schválený rozpočet na r. 2021

Detail Úřední deska

12.01.2021 - 31.12.2021

Veřejnoprávní smlouva č. 1/2021

Detail Úřední deska

12.01.2021 - 31.12.2021

Veřejnoprávní smlouva č. 2/2021

Detail Úřední deska