Navigace

Obsah

 

 

Společnost E-ON Distribuce oznamuje, že v úterý 26.5.2020 bude zapisovat stavy elektroměrů pro všechny dodavatele.

V případě nepřítomnosti a neumožnění odečtu, zapište stav na lístek a vyvěste na viditelné místo.

________________________________________________________________________________________________

 

 

Náhradní přenosová trasa 110 kV Hulín - Chropyně

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal veřejnou vyhlášku ROZHODNUTÍ - závěr zjišťovacího řízení k záměru Náhradní přenosová trasa 110 kV Hulín - Chropyně.

Celý text ZDE

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí

 

Finanční úřad pro Zlínský kraj oznamuje, že ode dne 27.4.2020 do 27.5.2020 je na všech územních pracovištích FÚ v úředních hodinách

 

PONDĚLÍ         8:00  -  17:00 hod.

STŘEDA           8:00  -  17:00 hod.

zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam jímž se stanovuje daň z nemovitých věcí na r. 2020.

 

Podrobnosti ve Veřejné vyhlášce ZDE

Informace k zasílání složenek ZDE

Informační leták ZDE

_____________________________________________________________________________________________________________

Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydalo Veřejnou vyhlášku opatření obecné povahy, kterou stanovuje vlastníkům lesa povinnosti spojené s těžbou a zalesňováním.

 

Celý text ZDE

_____________________________________________________________________________________________________________

Dočasná změna jízdních řádů

 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními, které v úterý 10. března vydalo Ministerstvo zdravotnictví, budou ve Zlínském kraji upraveny jízdní řády linkových autobusů. Protože jsou uzavřeny základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy, pojedou autobusy od pondělí 16. března 2020 v prázdninovém režimu. To znamená, že omezení autobusových spojů se týká především ranních a odpoledních spojů, které zabezpečují přepravu žáků a studentů do škol.

Omezení autobusové linkové dopravy platí do odvolání, minimálně však 14 dnů.

Vlakové spoje zůstávají v plném rozsahu a prázdninový režim se jich netýká.

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Náhradní přenosová trasa 110 kV Hulín - Chropyně

Záměr společnosti E.ON Distribuce a.s. na zhotovení dočasného elektrického vedení 110kV Hulín - Chropyně a posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

Popis a všechna vyjádření najdete v přiložených přílohách.

 

Dopis Krajského úřadu ZDE

Celý popis náhradní přen. trasy ZDE

Seznam dotčených pozemků ZDE

Vyjádření Města Kroměříž

Stanovisko Města Hulín

Stanovisko orgánu ochrany přírody KÚ

Stanovisko Agentury ZDE

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Upozornění Krajské hygienické stanice Zlínského kraje

Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění novým koronavirem podáváme informace, které přichází z KHS ve Zlíně.

 

Speciální telefonní linka na dotazy v době 7:00 - 19:00 hod. 724 221 953 a 577 006 759

 

Informace a přehled důležitých odkazů ZDE

Výzva obyvatelům ZDE

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vážení občané,

na Obecním úřadě můžete uhradit nájem za hrobové místo na hřbitově ve Skašticích na období 1.1.2020 - 31.12.2024

Zde můžete nahlédnout do Všeobecných podmínek, které jsou také vyvěšeny na úřední desce.

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Seznam majetku s nedostatečnou identifikací

 

V souladu s ust. § 65  zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí zveřejňujeme seznam nemovitých věcí nacházejících se v katastrálním území Skaštice, u nichž jsou eidované subjekty s nedostatenou identifikací.

K nahlédnutí dopis

K nahlédnutí seznam

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Sběr jedlých olejů a tuků

Oznamujeme, že v obci byly umístěny 2 sběrné nádoby na ukládání použitých jedlých olejů a tuků..

Najdete je na stanovištích tříděného odpadu za Renokovem a na křižovatce u zrcadla.

Do těchto nádob vhazujte použitý olej v pevně uzavřených PET lahvích, aby nedošlo k vylití obsahu. Nepatří sem motorové a jiné oleje.

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vážení spoluobčané,

 

tímto bychom Vás chtěli požádat o prostudování přiloženého upozornění, které jsme obdrželi od společnosti E-ON. Upozornění je určeno všem vlastníkům či uživatelům nemovitostí a pozemků a týká dodržování energetického zákona.

 

Na jeho základě E-ON žádá o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

 

Výzva je ke stažení zde.

________________________________________________________________________________________________

Do naší obce bude od ledna 2019 zajíždět prodejna Rosnička. Termíny a sortiment, který nabízejí naleznete v níže uvedeném souboru.

Leták je ke stažení zde.

________________________________________________________________________________________________________________________

Aktuality

23.01.2020 - 31.12.2020

Rozpočet 2020

Detail Úřední deska

23.01.2020 - 31.12.2020

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva č. 8

Detail Úřední deska

26.06.2019 - 30.06.2020

Závěrečný účet obce Skaštice za rok 2018

Detail Úřední deska