Navigace

Obsah

 

Výstaviště Flora Olomouc Vás zve  na výstavu

 

SOUZNĚNÍ S PŘÍRODOU od 19.8. - 22.8.2021 - zahradnické trhy a mnoho jiného

Letáček zde (2.16 MB)

 

Letní FOR MODEL od 21.8. - 22.8.2021 - interaktivní výstava modelů a sběratelství

Letáček zde (1.64 MB)

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Informační letáček Zlínského kraje k zamezení šíření epidemie

Letáček

 

Svoz popelnic r. 2021 

Upozorňujeme občany, že z důvodu existence 53. pracovního týdne v letošním roce dochází k opakování dvou lichých týdnů po sobě – tzn. 53. týden v roce 2020 a 1. týden v roce 2021.

 

Proto v rámci zachování 14 denního intervalu budou popelnice vyváženy v roce 2021 v lichém týdnu.

 

Budete stále chystat popelnice v úterý po 14 dnech, tak jak jste zvyklí.

Poslední vývoz v roce 2020 bude v úterý 22.12.2020, první vývoz v roce 2021 bude v úterý 5.1.2021 a pak každých 14 dnů, vždy v úterý v lichém týdnu.

 

Informaci podal Biopas, spol. s r.o. Kroměříž

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Informace k dovozu obědů

Od 1. září 2020 bude do naší obce dovážet obědy firma DOOT Hulín

 

cena 1 oběda je Kč 75,--

  • výběr ze 4 jídel 
  • vždy v pondělí dodají jídelníček na další týden, každý si zaškrtne vybrané jídlo (není nutné brát každý den, 5 dnů v týdnu)  a nejpozději do pátku odevzdá řidiči nebo přiloží k jídlonosiči
  • po skončení měsíce dostanou strávníci vyúčtování
  • platbu lze provést na účet nebo v hotovosti předat řidiči

Jídlonosiče budou uloženy ve venkovní skříni u Obecního úřadu, jako doposud.

________________________________________________________________________________________________________________________

Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydalo Veřejnou vyhlášku opatření obecné povahy, kterou stanovuje vlastníkům lesa povinnosti spojené s těžbou a zalesňováním.

 

Celý text ZDE

_____________________________________________________________________________________________________________

Seznam majetku s nedostatečnou identifikací

 

V souladu s ust. § 65  zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí zveřejňujeme seznam nemovitých věcí nacházejících se v katastrálním území Skaštice, u nichž jsou eidované subjekty s nedostatenou identifikací.

K nahlédnutí dopis

K nahlédnutí seznam

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Sběr jedlých olejů a tuků

Oznamujeme, že v obci byly umístěny 2 sběrné nádoby na ukládání použitých jedlých olejů a tuků..

Najdete je na stanovištích tříděného odpadu za Renokovem a na křižovatce u zrcadla.

Do těchto nádob vhazujte použitý olej v pevně uzavřených PET lahvích, aby nedošlo k vylití obsahu. Nepatří sem motorové a jiné oleje.

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Aktuality