Navigace

Obsah

Aktuálně

Kvasická pálenice oznamuje všem pěstitelům a zahrádkářům, že zehajuje sezónu pěstitelského pálení od 5. 9. 2019. Přihlásit se můžese od 30. 8. 2019, více info viz přiložený leták.

Kvasická pálenice

________________________________________________________________________________________________

Zlínský kraj vyhlašuje Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III 10. září 2019 a elektronický příjem žádostí o poskytnutí dotace spustí 15. října 2019 v 8:00 hod.

 

Pro občany je to poslední příležitost vyměnit stávající neekologický zdroj vytápění s využitím „kotlíkové dotace“!

 

Leták naleznete zde.

 

Pro ulehčení procesu žádání o "kotlíkové dotace" proběhnou pro potenciální žadatele konzultační dny, na nichž zodpovědní pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje, v jejichž gesci je agenda „kotlíkových dotací“ poradí s přípravou Žádosti o poskytnutí dotace. 

Konzultační dny nabízí Krajský úřad Zlínského kraje:

ve Valašských Kloboukách 16.09.2019 (Valašské Podnikatelské centrum, Reprezentační sál, Smetanova 10808),

- ve Vsetíně 18.09.2019 (Městský úřad Vsetín, Zasedací místnost č. 123, Svárov 1080),

- v Kroměříži 25.9.2019 (Radnice, Velká zasedací místnost, Velké náměstí 115/1)

- a v Uherském Hradišti 26.09.2019 (Klub kultury, Malý sál, Hradební 1198).

Vždy od 10:00 do 18:00 hod. po předchozí registraci od 2.9.2019 na  adrese www.kr-zlinsky.cz/kotliky (čas může být upraven dle požadavků na registrace).

21.9.2019 mohou žadatelé o „kotlíkové dotace“ využít informačního stánku na Dni Zlínského kraje (14|15 BAŤŮV INSTITUT).

 

S dotazy se obracejte na e-mail: kotliky@kr-zlinsky.cz. Konzultací je samozřejmě možné využít na Krajském úřadě Zlínského kraje, Odboru strategického rozvoje kraje.

________________________________________________________________________________________________

U bývalého obchodu byl nalezen klíč. Pokud jej někdo postrádá, ať se staví na obecním úřadě si jej vyzvednout.

________________________________________________________________________________________________

Do naší obce bude od ledna 2019 zajíždět prodejna Rosnička. Termíny a sortiment, který nabízejí naleznete v níže uvedeném souboru.

Leták je ke stažení zde.

________________________________________________________________________________________________________________________