Navigace

Obsah

 

Oznamujeme, že v pátek 22. 10. 2021 budou v obci přistaveny 2 kontejnery na sběr netříděného odpadu.

Jeden kontejner bude před Obecním úřadem, druhý pak bude přistaven za kostelem.

Odpad ukládejte úsporně, ať se toho vejde co nejvíce.

________________________________________________________________________________________________

Výstaviště Flora Olomouc Vás zve na podzimní výstavu

 

HORTIKOMPLEX ... v říši ovoce a zeleniny konané od 14. - 17. 10. 2021

Letáček zde (238.52 kB)

Rozkvetlé památky konané od 14. - 29. 10. 2021

Letáček zde (747.71 kB)

 

Aktuální informace najdete na webu www.flora-ol.cz.

________________________________________________________________________________________________________________________

Informace k dovozu obědů

Od 1. září 2020 bude do naší obce dovážet obědy firma DOOT Hulín

 

cena 1 oběda je Kč 75,--

  • výběr ze 4 jídel 
  • vždy v pondělí dodají jídelníček na další týden, každý si zaškrtne vybrané jídlo (není nutné brát každý den, 5 dnů v týdnu)  a nejpozději do pátku odevzdá řidiči nebo přiloží k jídlonosiči
  • po skončení měsíce dostanou strávníci vyúčtování
  • platbu lze provést na účet nebo v hotovosti předat řidiči

Jídlonosiče budou uloženy ve venkovní skříni u Obecního úřadu, jako doposud.

________________________________________________________________________________________________________________________

Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydalo Veřejnou vyhlášku opatření obecné povahy, kterou stanovuje vlastníkům lesa povinnosti spojené s těžbou a zalesňováním.

 

Celý text ZDE

_____________________________________________________________________________________________________________

Seznam majetku s nedostatečnou identifikací

 

V souladu s ust. § 65  zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí zveřejňujeme seznam nemovitých věcí nacházejících se v katastrálním území Skaštice, u nichž jsou eidované subjekty s nedostatenou identifikací.

K nahlédnutí dopis

K nahlédnutí seznam

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Sběr jedlých olejů a tuků

Oznamujeme, že v obci byly umístěny 2 sběrné nádoby na ukládání použitých jedlých olejů a tuků..

Najdete je na stanovištích tříděného odpadu za Renokovem a na křižovatce u zrcadla.

Do těchto nádob vhazujte použitý olej v pevně uzavřených PET lahvích, aby nedošlo k vylití obsahu. Nepatří sem motorové a jiné oleje.

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Aktuality

11.10.2021 - 27.10.2021

Výsledky hlasování Volby 2021

Detail Úřední deska

04.10.2021 - 30.12.2021

Rozpočtové opatření č. 4 obce Skaštice

Detail Úřední deska

07.09.2021 - 31.12.2023

Seznam majetku s nedostatečnou identifikací k 1.8.2021

Detail Úřední deska