Navigace

Obsah

 

 

Oznamujeme že v sobotu 22.5.2021 v době od 10:10 -10:50 hod. před Obecním úřadem bude probíhat

svoz nebezpečného odpadu.

                                                               Letáček

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Oznamujeme, že v pátek 7. 5. 2021 budou v obci přistaveny 2 kontejnery na sběr netříděného odpadu.

Jeden kontejner bude před Obecním úřadem, druhý pak bude přistaven za kostelem.

Odpad ukládejte úsporně, ať se toho vejde co nejvíce.

Pneumatiky a jiný nebezpečný odpad bude sbírán v pozdějším termínu.

________________________________________________________________________________________________

 

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí za r. 2021

 

zobrazit informace

Veřejná vyhláška (79.69 kB)

Informace k zasílání složenek (409.26 kB)

Informační leták (443.51 kB)

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Sčítání lidu, domů a bytů

 

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na  27.3.2021.

 

Sčítání 2021 je připravováno primárně jako online, a to vůbec poprvé v historii naší země.

Od 27. 3. do 9. 4. 2021se lidé budou moci sečíst jednoduše a bezpečně přes internet na webu https://www.scitani.cz/.

Stránku Sčítání 2021 na Facebooku najdete na https://www.facebook.com/scitani2021,

profil na Instagramu na https://www.instagram.com/scitani2021/.

ČSÚ bude sčítání komunikovat také prostřednictvím svých současných sociální sítí – Twitteru, Instagramu, LinkedInu a YouTube.

 

Využijte možnosti sečíst se ONLINE prostřednictvím elektronického formuláře.

 

Kdo se takto nesečte, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. 

Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou pracoviště České pošty, s.p. 

 

Sčítací komisaři pro naši obec

ZDE (13.32 kB)

 

Informace otázky a odpovědi

ZDE (526.04 kB)

 

Oznámení Českého statistického úřadu:

Důležité informace ZDE (443.42 kB)

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Oznamujeme občanům, že vybíráme poplatky za popelnice a psy. Cena je stejná, jako v loňském roce.

Nálepka na popelnici bude vydána oproti úhradě.

Platit lze v hotovosti v pokladně OÚ nebo na č. účtu 156318090/0300.

Variabilní symbol uveďte číslo popisné, do zprávy lze napsat jméno plátce.

Termín úhrady je nejpozději 28.2.2021.

Po tomto termínu negarantujeme, že popelnice bez vylepené nálepky budou vyvezeny.

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Informační letáček Zlínského kraje k zamezení šíření epidemie

Letáček

 

Svoz popelnic r. 2021 

Upozorňujeme občany, že z důvodu existence 53. pracovního týdne v letošním roce dochází k opakování dvou lichých týdnů po sobě – tzn. 53. týden v roce 2020 a 1. týden v roce 2021.

 

Proto v rámci zachování 14 denního intervalu budou popelnice vyváženy v roce 2021 v lichém týdnu.

 

Budete stále chystat popelnice v úterý po 14 dnech, tak jak jste zvyklí.

Poslední vývoz v roce 2020 bude v úterý 22.12.2020, první vývoz v roce 2021 bude v úterý 5.1.2021 a pak každých 14 dnů, vždy v úterý v lichém týdnu.

 

Informaci podal Biopas, spol. s r.o. Kroměříž

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 7/2020

ke stažení ZDE

_____________________________________________________________________________________________________________

Informace k dovozu obědů

Od 1. září 2020 bude do naší obce dovážet obědy firma DOOT Hulín

 

cena 1 oběda je Kč 75,--

  • výběr ze 4 jídel 
  • vždy v pondělí dodají jídelníček na další týden, každý si zaškrtne vybrané jídlo (není nutné brát každý den, 5 dnů v týdnu)  a nejpozději do pátku odevzdá řidiči nebo přiloží k jídlonosiči
  • po skončení měsíce dostanou strávníci vyúčtování
  • platbu lze provést na účet nebo v hotovosti předat řidiči

Jídlonosiče budou uloženy ve venkovní skříni u Obecního úřadu, jako doposud.

________________________________________________________________________________________________________________________

Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydalo Veřejnou vyhlášku opatření obecné povahy, kterou stanovuje vlastníkům lesa povinnosti spojené s těžbou a zalesňováním.

 

Celý text ZDE

_____________________________________________________________________________________________________________

Seznam majetku s nedostatečnou identifikací

 

V souladu s ust. § 65  zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí zveřejňujeme seznam nemovitých věcí nacházejících se v katastrálním území Skaštice, u nichž jsou eidované subjekty s nedostatenou identifikací.

K nahlédnutí dopis

K nahlédnutí seznam

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Sběr jedlých olejů a tuků

Oznamujeme, že v obci byly umístěny 2 sběrné nádoby na ukládání použitých jedlých olejů a tuků..

Najdete je na stanovištích tříděného odpadu za Renokovem a na křižovatce u zrcadla.

Do těchto nádob vhazujte použitý olej v pevně uzavřených PET lahvích, aby nedošlo k vylití obsahu. Nepatří sem motorové a jiné oleje.

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Do naší obce bude od ledna 2019 zajíždět prodejna Rosnička. Termíny a sortiment, který nabízejí naleznete v níže uvedeném souboru.

Leták je ke stažení zde.

________________________________________________________________________________________________________________________