Navigace

Obsah

 

 

Náhradní přenosová trasa 110 kV Hulín - Chropyně

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal veřejnou vyhlášku ROZHODNUTÍ - závěr zjišťovacího řízení k záměru Náhradní přenosová trasa 110 kV Hulín - Chropyně.

Celý text ZDE

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydalo Veřejnou vyhlášku opatření obecné povahy, kterou stanovuje vlastníkům lesa povinnosti spojené s těžbou a zalesňováním.

 

Celý text ZDE

_____________________________________________________________________________________________________________

Náhradní přenosová trasa 110 kV Hulín - Chropyně

Záměr společnosti E.ON Distribuce a.s. na zhotovení dočasného elektrického vedení 110kV Hulín - Chropyně a posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

Popis a všechna vyjádření najdete v přiložených přílohách.

 

Dopis Krajského úřadu ZDE

Celý popis náhradní přen. trasy ZDE

Seznam dotčených pozemků ZDE

Vyjádření Města Kroměříž

Stanovisko Města Hulín

Stanovisko orgánu ochrany přírody KÚ

Stanovisko Agentury ZDE

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Vážení občané,

na Obecním úřadě můžete uhradit nájem za hrobové místo na hřbitově ve Skašticích na období 1.1.2020 - 31.12.2024

Zde můžete nahlédnout do Všeobecných podmínek, které jsou také vyvěšeny na úřední desce.

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Seznam majetku s nedostatečnou identifikací

 

V souladu s ust. § 65  zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí zveřejňujeme seznam nemovitých věcí nacházejících se v katastrálním území Skaštice, u nichž jsou eidované subjekty s nedostatenou identifikací.

K nahlédnutí dopis

K nahlédnutí seznam

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Sběr jedlých olejů a tuků

Oznamujeme, že v obci byly umístěny 2 sběrné nádoby na ukládání použitých jedlých olejů a tuků..

Najdete je na stanovištích tříděného odpadu za Renokovem a na křižovatce u zrcadla.

Do těchto nádob vhazujte použitý olej v pevně uzavřených PET lahvích, aby nedošlo k vylití obsahu. Nepatří sem motorové a jiné oleje.

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vážení spoluobčané,

 

tímto bychom Vás chtěli požádat o prostudování přiloženého upozornění, které jsme obdrželi od společnosti E-ON. Upozornění je určeno všem vlastníkům či uživatelům nemovitostí a pozemků a týká dodržování energetického zákona.

 

Na jeho základě E-ON žádá o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

 

Výzva je ke stažení zde.

________________________________________________________________________________________________

Do naší obce bude od ledna 2019 zajíždět prodejna Rosnička. Termíny a sortiment, který nabízejí naleznete v níže uvedeném souboru.

Leták je ke stažení zde.

________________________________________________________________________________________________________________________

Aktuality

03.08.2020 - 31.12.2022

VV opatření obecné povahy Min. zemědělství

Detail Úřední deska

03.08.2020 - 03.09.2020

Nařízení města Kroměříže č.7/2020

Detail Úřední deska

22.06.2020 - 30.06.2021

Závěrečný účet obce za r. 2019 - schválený

Detail Úřední deska

09.06.2020 - 31.10.2020

Stanovení ceny stočného od 3/2020

Detail Úřední deska

23.01.2020 - 31.12.2020

Schválený rozpočet r. 2020

Detail Úřední deska