Navigace

Obsah

Získané dotace

(pozn. jedná se o dotace, které již byly proplaceny; dotace, které jsou ještě před proplacením, nejsou v následujícím výčtu zahrnuty)

Akce: Výsadba dřevin v obci Skaštice (2021)

 • Celkové náklady:          135 500,- Kč vč. DPH
 • Dotace:                         135 500,- Kč (100%)
 • Vlastní prostředky:        0,- Kč (0%)

Dotace byla získána prostřednictvím spolku Futura Academica ze Státního fondu životního prostředí (pozn. jedná se o menší ze dvou projektů výsadby zeleně realizovaných v roce 2021).

Akce: Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Skaštice (2021)

 • Celkové náklady:          4 900 297,- Kč vč. DPH
 • Dotace:                         3 774 129,- Kč (76,4%)
 • Vlastní prostředky:        1 156 168,- Kč (23,6%)

Dotace byla získána z národního programu financovaného Ministerstvem financí.

Akce: Víceúčelové hřiště (2020 - 2021)

 • Celkové náklady:          2 756 110,- Kč vč. DPH
 • Dotace:                         1 862 304,- Kč (67,6%)
 • Vlastní prostředky:        893 806,- Kč (32,4%)

Dotace byla získána z národního programu financovaného Ministerstvem pro místní rozvoj.

Akce: Rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště (2019)

 • Celkové náklady:          687 159,- Kč vč. DPHzk
 • Dotace:                         333 000,- Kč (48,5%)
 • Vlastní prostředky:        354 159,- Kč (51,5%)

Dotace byla získána z Programu na podporu obnovy venkova Zlínského kraje.