Navigace

Obsah

Kanalizační síť

Skaštice jsou vlastníkem a provozovatelem kanalizační sítě na území obce. Obec na základě žádosti sdělí, zda se v dotazované lokalitě nachází vedení splaškové kanalizace. Obec dále povoluje připojení na splaškovou kanalizaci a následně uzavírá s majetelem nemovitosti smlouvu o odvádění splaškových vod.

Ostatní inženýrské sítě

V úřední hodiny ve středu odpoledne je možno informativně nahlédnout do systému jdtm.zk a zjistit si trasu vedení ostatních inženýrských sítí.

Utility report

Krajský úřad Zlínského kraje informuje, že 31. 5. 2019 sputil službu UtilityReport pro Zlínský kraj, přes kterou se mohou podávat žádosti o vyjádření k existenci sítí všem územně dotčeným správcům inženýrských sítí najednou a z jednoho místa pomocí webové aplikace. Služba je určena zejména občanům – stavebníkům, pro které je bezplatná. Adresa pro vstup je https://site.kr-zlinsky.cz.