Navigace

Obsah

Stránka

Hlášení dne 4. 3. 2013 (pondělí)


1. V úterý 19. 3. 2013 od 11:30 do 15:00 hodin nepůjde v šásti obce elektřina. Vypnuta bude náves po obou stranách, za kostelem, okolo obecního úřadu a chlaloupky. Seznam popisných čísel a mapka je umístěna na vývěsce u O.Ú.

2. Ředitelka Mateřské školy ve Skašticích oznamuje, že během měsíce března bude probíhat zápis dětí do místní Mateřské školy. Informace se podávají během otvírací doby MŠ.

3. Žádáme občany, kteří nemají zaplacen poplatek za TKO na rok 2013, aby tak učinily nejpozdeji do konce tohoto týdne. Pokud nebude poplatek uhrazen nebude popelnice dne 12. 3. a následné svozy vyvezena!

4. V sobotu dne 16. 3. 2013 v 15:00 se ve Staré hospodě uskuteční 4. ročník Josefovského koštu slivovice. Vzorky do hodnocení se příjmají na obecním úřadě (0,4l). Sklenice k vyzvednutí na O.Ú.


4. 3. 2013 Zobrazit méně

Stránka