Navigace

Obsah

Stránka

Záměr prodeje pozemků

Záměr prodeje pozemků

10. 2. 2011 Zobrazit více

Záměr pronájmu

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor

25. 1. 2011 Zobrazit více

Vánoční beseda se seniory

V úterý 14.12.2010 pořádal Obecní úřad ve spolupráci s MŠ vánoční posezení ze  seniory. Děti z mateřské školy pro ně připravily pásmo písní, básní a vánočních koled. Tradičně nás také navštívili studenti státního gymnázia v Kroměříži (malý pěvecký sbor), který nám svými písněmi navodil předvánoční atmosféru. Po kulturním programu starosta obce seznámil všechny přítomné s investičními záměry na období 2010 – 2014.

21. 12. 2010 Zobrazit více

Tříděný odpad – druhé místo - Skaštice

V budově Zlínského kraje v zasedací místnosti proběhlo dne 21.10. 2009 vyhodnocení soutěže o „Keramickou popelnici“. Letos to byl již třetí ročník. Vyhlašovatelem soutěže je Zlínský kraj a společnost EKO-KOM. Soutěž je rozdělena do tří kategorií a to obce do 500  a nad 500 obyvatel a potom města a městyse.

4. 11. 2009 Zobrazit více

Dokončení oprav na budově radnice ve Skašticích

V současné době finišují řemeslníci s dokončovacími pracemi na opravě budovy radnice ve Skašticích. Budova která slouží jako obecní úřad a hasičská zbrojnice je stará již 80. let. Poslední velká oprava této budovy se prováděla na začátku devadesátých let minulého století. V letošním roce budova prochází rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Na jaře bylo instalováno nové ústřední teplovodní vytápění, včetně nového plynového kotle, které nahradilo pět kusů plynových topidel. Tato akce stála přes 100 tisíc korun a celá byla hrazena z rozpočtu obce.

Dalším zásahem byla výměna všech oken na budově. Toto bylo provedeno místní firmou, která nabídla příznivou cenu a podmínky. Akce byla provedena na začátku srpna. A v první polovině téhož měsíce začalo celkové zateplení stavby. Náklady na poslední dvě akce se pohybují okolo 625 tisíc korun.

Obec Skaštice letos uspěla s žádostí u Zlínského kraje v Programu obnovy venkova a to právě na výměnu oken a zateplení fasády. Celá částka je řešena takto: 60% je dotace - 375.000 korun, návratná bezúročná půjčka tvoří 20% - 125.000 korun a posledních 20% je stejná částka, která jde z rozpočtu obce.

Tímto chci poděkovat všem řemeslníkům za jejich odvedenou práci. Poděkování patří také všem, kteří se podíleli na stěhování a úklidu budovy.

 

Dokončení oprav na budově radnice ve Skašticích


1. 10. 2009 Zobrazit méně

Stránka