Navigace

Obsah

Stránka

Záměr prodeje pozemků

Záměr prodeje pozemků

10. 2. 2011 Zobrazit více

Záměr pronájmu

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor

25. 1. 2011 Zobrazit více

Vánoční beseda se seniory

V úterý 14.12.2010 pořádal Obecní úřad ve spolupráci s MŠ vánoční posezení ze  seniory. Děti z mateřské školy pro ně připravily pásmo písní, básní a vánočních koled. Tradičně nás také navštívili studenti státního gymnázia v Kroměříži (malý pěvecký sbor), který nám svými písněmi navodil předvánoční atmosféru. Po kulturním programu starosta obce seznámil všechny přítomné s investičními záměry na období 2010 – 2014.

21. 12. 2010 Zobrazit více

Tříděný odpad – druhé místo - Skaštice

V budově Zlínského kraje v zasedací místnosti proběhlo dne 21.10. 2009 vyhodnocení soutěže o „Keramickou popelnici“. Letos to byl již třetí ročník. Vyhlašovatelem soutěže je Zlínský kraj a společnost EKO-KOM. Soutěž je rozdělena do tří kategorií a to obce do 500  a nad 500 obyvatel a potom města a městyse.

Za sledované období (II. pololetí 2008 a I. pololetí 2009) se hodnotí celková výtěžnost vytříděného plastu, papíru, skla, a nápojového kartonu. Konečné umístění ovlivňuje součet pořadí v jednotlivých komoditách.

Celkové pořadí v kategorii obec do 500 obyvatel jsou  první Kelníky, druhé Skaštice a třetí Lutonina.

Každá z obcí obdržela upomínkové předměty a finanční dar (Skaštice 20 tisíc korun) podle umístění.

Velkým úspěchem je umístění na druhém místě ve Zlínském kraji naši obce. Je to úspěch všech občanů, kteří tímto dokazují jak jim záleží na životním prostředí ve které žijí. A nejsou líní třídit odpad. Všem jim moc děkuji. A vytrvejme!


Další informace a výsledky ostatních kategorií naleznete na www.tridenijestyl.cz, www.kr-zlinsky.cz.

 

Tříděný odpad – druhé místo - Skaštice


4. 11. 2009 Zobrazit méně

Dokončení oprav na budově radnice ve Skašticích

V současné době finišují řemeslníci s dokončovacími pracemi na opravě budovy radnice ve Skašticích. Budova která slouží jako obecní úřad a hasičská zbrojnice je stará již 80. let. Poslední velká oprava této budovy se prováděla na začátku devadesátých let minulého století. V letošním roce budova prochází rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Na jaře bylo instalováno nové ústřední teplovodní vytápění, včetně nového plynového kotle, které nahradilo pět kusů plynových topidel. Tato akce stála přes 100 tisíc korun a celá byla hrazena z rozpočtu obce.

1. 10. 2009 Zobrazit více

Stránka