Navigace

Obsah

Veřejné zakázky

 

Výzva - oprava

Výzva - opravena

 

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek


Na základě rozhodnutí zadavatele posunujeme termín pro podání nabídky následovně: Lhůta pro podání nabídek končí dne 17. 6. 2013 v 13:00 hodin. Nabídky se odevzdávají v uzavřené obálce označené nápisem "MŠ Skaštice – stavební úpravy“- NEOTVÍRAT na adrese zadavatele (Skaštice 113, 767 01 Kroměříž 1) vždy v pracovních dnech: Pondělí: 07:00 - 13:00 a 16:00 - 19:00 hod. Středa: 07:00 - 17:00 hod. V poslední den lhůty budou nabídky přijímány od 8:00 do 10:00 hodin.

Ing. Lenka Štajnerová

Výběrové řízení - parkoviště

Výběrové řízení - parkoviště


Výzva - Obnova krajiny

Výzva na veřejnou zakázku Obnova krajiny Skaštice

 

Výzva 2011-06-02

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku

 

Výzva

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku

 

Stavební práce

Výzva k podávání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na stavební práce – „REKULTIVACE SKLÁDKY SKAŠTICE-CIHELNA

Vyvěšeno: 14.9.2010

Sejmuto: 30.9.2010

Zadávací dokumentaci je možno vyzvednou na OU ve Skašticích do 24. 9. 2010