Navigace

Obsah

Právní předpisy obce

Vyhlášky

Vyhláška č. 1/2019, o místních poplatcích dostupná zde

Vyhláška č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přípravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Skaštice dostupná zde

Vyhláška č. 1/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Skaštice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů dostupná zde

Nařízení

Nařízení č. 1/2014, tržní řád dostupné zde